Česká činohra 1900–1945

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání
Zl Praha 46 1928.jpg

Garant: Mgr. Petra Ježková, Ph.D., petra.jezkova@divadlo.cz

Biografický lexikon Česká činohra 1900–1945 vzniká od roku 2015. Chronologicky i metodou navazuje na projekt završený knižní publikací Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti (ed. Eva Šormová, Praha 2015).

V období první poloviny 20. století došlo v dějinách českého divadla proti předchozím historickým etapám k podstatnému rozšíření divadelní sítě, zvláště pak po roce 1918. Do hesláře bylo tedy nutné vybrat takové osobnosti, které měly relevantní podíl při vytváření české divadelní kultury, a to jak v oblasti živého divadla, tak v oblasti kritiky, teorie či historie. Přesto nezůstaly zcela opomenuty ani méně významné osobnosti, dotvářející různorodou škálu dobového divadelnictví.

Heslář naleznete ZDE.

Hesla herců, režisérů, jevištních a kostýmních výtvarníků, dramatiků, dramaturgů, kritiků, teoretiků a historiků divadla, divadelních ředitelů a podnikatelů a výběrově též loutkářů a kabaretiérů obsahují přehledný popis životní dráhy a profesní kariéry. Pojednávají o divadelní tvorbě jednotlivých osobností v historickém kontextu, charakterizují stylová východiska a jejich proměny, interpretují dílo na pozadí uměleckých proudů doby.

Lexikografické zpracování divadla v českých zemích v první polovině 20. století však vyžaduje další práci, která by přinesla dosud chybějící slovníky německojazyčného a hudebního divadla.

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE.

Citace: Česká divadelní encyklopedie: Česká činohra 1900–1945 (online), Praha, Institut umění – Divadelní ústav. Kurzíva označuje odkazové heslo. 

A

B

Č

D

F

G

H

Ch

I

J

J pokrač.

K

L

M

N

O

P

R

S

S pokrač.

Š

T

U

V

W

Z

Ž