Česká činohra 1945–1989

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Výzkum probíhá od roku 2013 a soustředí se v současné době především na monografické pojednání divadelního dění doby.
Roky 1945–1989 představují specifickou etapu dějin českého divadla, ve které bylo divadlo podstatně ovlivňováno politickým a společenským děním v zemi. Divadelněhistorický výzkum proto musí sledovat nejen uměleckou stránku divadla, ale ve zvýšené míře také zohledňovat jeho mimoumělecký kontext. Zkoumané období je výlučné tím, že nadále ovlivňuje charakter současného divadla, pro výzkum je k dispozici obsáhlejší množství pramenného i sekundárního materiálu a pamětníci mohou ještě vydat cenná, unikátní svědectví.

Vzorek hesel, na nichž byla testována metoda pro lexikografické zpracování daného období, ZDE

Citace: Česká divadelní encyklopedie: Česká činohra 1945–1989 [online], Praha, Institut umění – Divadelní ústav.