Rašilov, Saša

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Saša Rašilov na civilní fotografii, 1919, foto: F. Drtikol. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-2935, sign. III F 150.
Saša Rašilov
* 6. 9. 1891 Praha (CZ)
3. 5. 1955 Praha (CZ)
herec, kabaretiér

Výrazná osobnost pražských kabaretních scén, úspěšný komik a mystifikátor s improvizačním talentem. Počátkem 20. let 20. století přizván K. H. Hilarem do Národního divadla, kde vytvořil řadu drobných i větších rolí a navázal na herecký odkaz J. Mošny.

Narodil se jako Václav Jan Rasch na pražském Starém Městě. Jako vyznavač mystifikace a recese přidával ke svému jménu s oblibou smyšlený šlechtický titul rytíř Hessenský (Ritter von Hessen), který používal již jeho otec Antonín (1845–1901), správce šlechtického kasina v Celetné ulici. Po jeho smrti se R. s matkou Marií Annou, roz. Hergerovou přestěhovali za bratrem – cellistou orchestru brněnského německého divadla. Záhy se však vrátili do Prahy, přesněji na Žižkov. Když 1909 R. osiřel, vyučil se typografem (1909–14 zaměstnán v typografických závodech firmy T. Venta). Za světové války byl odveden na frontu, 1916 byl superarbitrován pro úspěšně simulovanou závažnou nervovou chorobu. Schopnost mistrovské fabulace, improvizace a nespočet historek o jeho herectví i životě jsou od té doby s R. nerozlučně spjaty. Po návratu z války začal vystupovat v populárních pražských kabaretech: Théâtre Variété, Rokoko, BumRevoluční scéna, Červená sedma. Zaujal i uměleckého šéfa činohry Národního divadla K. H. Hilara, který jej viděl v Molièrově Pánu z Prasečkova (1920, Rokoko) a následujícího roku angažoval.
Saša Rašilov na civilní fotografii, 1917, foto: J. Posselt. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-2928, sign. III F 143.
R. na české první scéně setrval až do smrti a vystoupil zde ve více než 150 inscenacích. Od 30. let byl hojně obsazován ve filmech (Daleká cesta, Divotvorný kloboukDobrý voják Švejk, Hostinec „U kamenného stolu“, Mravnost nade vše, Nezbedný bakalář, Otec Kondelík a ženich Vejvara, Poslední bohém, Rodinné trampoty oficiála Tříšky). Pro protektorátní snímek Přijdu hned (1942) také napsal scénář. Film byl dobrým zdrojem financí, ale R. preferoval přímý kontakt s publikem. 1941 mu byla udělena Národní cena, 1951 byl laureátem státní ceny (za ztvárnění Jusova v Ostrovského Výnosném místě) a 1953 byl jmenován zasloužilým umělcem.

1929 se oženil s Annou Hillerovou a byl otcem kameramana Alexandra R. (1936–2000). Jeho vnuci Saša (* 1972) a Václav (* 1976) pokračují v hereckém řemesle. R. je pohřben na pražských Olšanských hřbitovech.

R. kabaretní začátky jsou spjaty s Žižkovem, jeho specifickým sociálním ovzduším a drsným, přímým humorem, který byl posléze v hercově projevu již vždy patrný. Tělesnou konstitucí i naturelem a permanentní snahou o provokaci, vytržení lidí z komfortní zóny byl blízký J. Haškovi. Ani v civilu u něj nebylo snadné vytyčit hranici mezi skutečností a hrou. Anekdoticky se jevil i jeho několikaletý pobyt na podolském hausbótu (1928–31). Divadlo pro něj nebylo výhradní platformou, kde lze předstírat a vymýšlet si. Takový pro něj byl každodenní život, jak dokládají vzpomínky hereckých kolegů i jeho rozličná neumělecká zaměstnání. Například v době, kdy byl již známým hercem Národního divadla, vypomáhal ve starožitnictví a vozil překvapeným lidem zakoupené zboží až domů. Tato práce posléze rozvinula jeho vlastní vášeň pro hodiny, porcelán a starý nábytek, které sbíral i opravoval. R. byl živelným člověkem, který se nezdráhal dobírat si a zesměšňovat autority, převtělit se v pouličního vyvolávače a prodat komukoli cokoli.

Prvními příležitostnými autorskými výstupy – často prokládanými zpěvy kupletů – bavil návštěvníky žižkovských hostinců i účastníky večírků po zápasech fotbalového klubu S. K. Žižkov. Byl pravidelným návštěvníkem karlínského varieté a 1918 zde provokoval ředitele K. Hašlera a režiséra J. Steimara, když se zúčastnil konkurzu na lyrického milovníka a zpěváka. Nakonec angažmá skutečně dostal (samozřejmě jako komik) a setrval zde dva roky. I v tomto období stále fluktuoval mezi dalšími kabaretními a revuálními scénami. Byl angažován i v kabaretu Bum, sdružujícím nejlepší komiky doby: V. Buriana, E. Fialu, F. Futuristu, E. A. Longena, K. Nolla a J. Rovenského.

V Národním divadle se R. etabloval prostřednictvím Molièrových komedií. K jeho prvním úlohám patřili lékařský syn Tomáš Diafoiros (Zdravý nemocný, 1921) a paroháč Sganarell (Večer malých veseloher Molièrových, 1922), k nimž později přibyla titulní postava Bařtipána (1926). R. svým pojetím úspěšně rozbíjel inscenační tradici spjatou s Molièrovou dramatikou. Akcentoval tragikomické dimenze postav, vnášel do textů nový život a přibližoval je zpět původnímu žánru situační frašky.

Saša Rašilov jako Kupec Allerts (A. Strindberg: Královna Kristýna, Národní divadlo, 1922), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-945, sign. II F 1141.  Saša Rašilov jako Hladopas (F. Wedekind: Procitnutí jara, Národní divadlo, 1922), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-1116, sign. II F 1321.

Saša Rašilov jako Mitrofan (D. I. Fonvizin: Mazánek, Národní divadlo, 1924), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-966, sign. II F 1162.  Saša Rašilov jako Monseigneur de la Trémouille (G. B. Shaw: Svatá Jana, Národní divadlo, 1924), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-1969, sign. II F 1842.

Z domácího repertoáru podobně oživil tylovské role, například Vendelína z Chudého kejklíře (1926), který s komediantskou ekvilibristikou zvedal v zubech stoly a měnil inkoust ve vodu. V titulní postavě Jiříkova vidění (1926) předvedl v klaunských etudách hned několik charakterů (čeledín, salonní hejsek, továrník, voják, aj.), a z každého výstupu tak učinil samostatné varietní číslo. Jako Kalafuna ve Strakonickém dudákovi (1931, 1939) si dával zvláště záležet na roztančené skočné písni očarovaných dud, v níž i se svojí korpulentní postavou dokazoval pohybový talent, muzikálnost a cit pro rytmus. Švejkovskou polohu snoubící prostoduchost s inteligencí uplatnil v pojetí Matěje Poctivého ze stejnojmenného Dvořákova a Klímova dramatu (1922).

V shakespearovských komediích a romancích zastával šaškovské úlohy (Mnoho povyku pro nic, Jak se vám líbí, Bouře, Zkrocení zlé ženy). Ve Snu noci svatojánské (1933) extemporoval jako tkadlec Klubko a karikoval naduté ochotnické herce jako prostomyslně pyšné spolkové primadony. Na kladném přijetí této Hilarovy trampsky uvolněné inscenace měl lví podíl právě hřmotný, improvizující R. V režisérově Hamletovi (1926) se v úloze nejvyššího komořího Polonia převtělil v nadutého, domýšlivého, žvatlavého a neposedného starce, slepě oddaného vrchnosti. Obdobně podlézavé postavy zopakoval i v dramatice ruské: Svatba Krečinského (1940), Zločin a trest (1941), Revisor (1948) či Výnosné místo (1950). V návaznosti na ztvárnění Podkolesina v Gogolově Ženitbě (1932) jej označil O. Fischer za nástupce J. Mošny a jeho veselého stesku. Během námluv zaměstnával R. bez ustání ruce žmouláním rukavic, uvolňováním škrtícího límce, hledáním klobouku a jevil se jako politováníhodný bezmocný oukropeček, úředníček třesoucí se o své pohodlí, čímž vyvolával smích i soucit naráz. Zároveň mu Fischer vytýkal volné nakládání s Gogolovým textem, do nějž herec dle svého zvyku vkládal vlastní myšlenky a vsuvky.

Hilarovou vizí byl přerod herce z klauna v charakterního umělce odpovídajícího vážnosti české první scény. R. herecký projev se v Národním divadle vytříbil a rozvinul, aniž by herec přestal být v první řadě vynikajícím pozorovatelem a nespoutaným klaunem, vyžívajícím se v extemporování. Dokázal na sebe strhnout pozornost v sebemenší úloze, přesto vždy vycházel z konkrétní jevištní situace, svými výstupy nenarušoval charakter postavy ani rámec hry. Nejobsazovanější byl v polovině 20. let, ačkoliv šlo vesměs o drobné úlohy – 1924 se objevil ve 22 inscenacích a o rok později byl obsazen dokonce do 24 rolí. R. si chtěl role vybírat, z úlohy, která mu nebyla po chuti, se dokázal vymanit. V zájmu zachování svého živelného herectví sváděl s Hilarem při zkouškách urputné boje; obdobné umělecké střety zažíval posléze i s režiséry K. Dostalem, J. Frejkou a J. Honzlem.

Saša Rašilov jako Kilian (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Národní divadlo, 1924), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-1061, sign. II F 1266.  Saša Rašilov jako Tony Lumpkin (O. Goldsmith: Pokořila se, aby zvítězila, Národní divadlo, 1925), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-1078, sign. II F 1283.  

Saša Rašilov jako Pan Sirelli (L. Pirandello: Každý má svou pravdu, Národní divadlo, 1925), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-922, sign. II F 1118.  Saša Rašilov jako Matěj Šumbal (L. Stroupežnický: Naši furianti, Národní divadlo, 1925), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-1039, sign. II F 1235.

R. své postavy z dobových komedií i klasického repertoáru přímo na scéně komentoval a bez zastírání se obracel k divákům. V rámci takto epicky pojatého herectví osciloval mezi dramatickou postavou a sám sebou – vystupoval z rolí a osobitými vsuvkami demaskoval postavy jako směšné, malé a ubohé. Často hrával příživníky, maloměšťáky a různé pokřivené charaktery, které vykresloval s nadhledem, odstupem i pochopením a vdechoval jim tragikomický ráz. Jeho úplatný úředník Jusov z dramatu A. N. Ostrovského Výnosné místo (1950) se stal typickým reprezentantem těchto postav – patolízalsky oddaný nadřízeným a hulvátsky obhroublý a mocensky povýšený vůči podřízeným. Rozesmál diváky byrokratickou omezeností a náhle zmrazil jejich smích, když pod dobromyslnou maskou nechal nahlédnout osobnost v jádru tvrdou a krutou. Postavy modeloval i fyzicky: ohnutý hřbet a obskakování nadřízených ustoupilo ve vztahu k podřízeným povýšeneckému naparování se, umocněnému korpulentní postavou herce.

U lidových charakterů se R. nikdy nenechal strhnout přílišnou sentimentalitou. Stejně tak se ani ve vypjatých dramatických situacích nevzdal nadhledu – nejvlastnější mu byla tragikomická poloha. Kabaretní průprava rozvinula jeho schopnost improvizovat a navazovat kontakt s publikem i hereckými partnery, stejně jako dotvářet a přetvářet každou (velkou či malou) roli tak, aby odpovídala jeho naturelu – mimikou, gestikulací i občasným přidáváním replik. Postavy modeloval komplexně do nejjemnějších detailů. Přestože si v kabaretech osvojil elementární znalosti a zákonitosti řemesla, zůstalo jeho herectví vysoce tvůrčí záležitostí. Neměl osvědčené triky jak rozesmát publikum a každé představení bylo jedinečné. Pro jeho herectví byla typická nenucenost, bezprostřednost, nevyumělkovanost. R. humor byl svázán i s fyzickými dispozicemi: mohutnou postavou a kulatou, usměvavou, „švejkovsky“ tvárnou tváří připomínající přerostlé dítě, s hlubokýma, bystrýma, šelmovskýma očima. Právě očima ale dokázal i zlostně zablýsknout a dodat svým postavám zjev, z něhož šel strach – například v roli správce v Jiráskově Lucerně (1952). Vzdor své zavalitosti byl velmi pohyblivý a energický. Dovedl rozhýbat, rozproudit také předměty na scéně, aby ožily a posloužily komickému účinu. Humor chápal jako radost, projev vnitřní pohody i opojení životem a byl s ním svázán do té míry, že ani jeho herečtí kolegové nedokázali s jistotou rozpoznat, kdy hrál či mystifikoval a kdy nikoliv.

S filmováním začal již v němé éře a pokračoval zejména v komediích 30. a 40. let: Otec Kondelík a ženich Vejvara (1937), Andula vyhrála (1938), Panna (1940), Nezbedný bakalář (1946) či Uloupená hranice (1947). V Hostinci U kamenného stolu (1949) ztvárnil dobráckého hospodského Tatrmuže, v melodramaticky laděném filmu Poslední bohém (1931) představoval J. Haška, v raně budovatelské agitce sklonku 40. let Rodinné trampoty oficiály Tříšky (1949) vypodobnil bodrého konzervativního měšťáka, hrál v historickém dramatu O. Vávry Rozina sebranec (1945) i v Radokově záhy trezorovém snímku Daleká cesta (1948) a poslední jeho filmový snímek byla Kavárna na hlavní třídě (1953). Z četné filmografie vynikl v titulní roli filmu M. Friče Dobrý voják Švejk (1931), kde se doplňoval a trumfoval s feldkurátem Katzem v podání H. Haase. Studii lidské omezenosti, tuposti a lakoty vytvořil nejen na divadle, ale i ve filmu jako kupec Koliáš v Radokově ideologicky nežádoucím Divotvorném klobouku (1952). Autorsky se spolupodílel na roli malostranského vycpavače zvířat pana Václava Barvínka v komedii O. Vávry Přijdu hned (1942), která bývá pokládána za jednu z jeho nejzdařilejších filmových kreací. Přesto u něj nikdy obliba filmového a zvukového média nepřevážila nad divadelní spontánností a interakcí s publikem. Jeho spolupráce s rozhlasem byla pouze sporadická: dochovala se krátká pasáž ze hry F. V. Jeřábka Cesty veřejného mínění (1936), do zvukové podoby převedená inscenace Ostrovského Výnosného místa (1952) a R. rozhovor s reportérem K. Pechou (1948).

Saša Rašilov jako Vendelín (J. K. Tyl: Chudý kejklíř, Národní divadlo, 1926), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6E-883, sign. II F 1079.  Saša Rašilov jako Jiřík (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Národní divadlo, 1926), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, sign. 44 F 150.

Saša Rašilov jako Lupič Beďa (J. Bartoš: Uloupená kadeř, Národní divadlo, 1927), fotograf neuveden. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, sign. 26 F 692.  Saša Rašilov jako Vrátný (W. Shakespeare: Macbeth, Národní divadlo, 1939), foto: J. Heinrich. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, sign. 55 F 285.


Role

Národní divadlo

Tulák (J. Kvapil: Princezna Pampeliška) – 1910; Jan Wallenrod (A. Jirásek: Jan Hus) – 1911; Guston (G. A. de Caillavet – R. de Flers – E. Rey: Rozkošná příhoda) – 1914; Klásek, Žan (A. Jirásek: Lucerna) – 1916; Vaso (I. Vojnović: Dubrovnická trilogie) – 1917; Jan z Lichtenštejna (A. Jirásek: Jan Roháč) – 1918; Jakub (A. Jirásek: Jan Žižka), Starší sedlák, Farář z Kunratic (A. Dvořák: Král Václav IV.) – 1919; Míška (N. V. Gogol: Revisor), Revoluční důstojník (R. Rolland: Vlci) – 1920; Hermes (Sofoklés – Eurípidés: Antický večer), Třetí sloužící u Aufidia (W. Shakespeare: Coriolan), Pettersen (H. Ibsen: Divoká kachna), Jakub Luciper, Barnabáš Vokoun (J. J. Kolár: Pražský žid), Vinaigre, Mortemart (E. Moreau – V. Sardou: Madame Sans-Gene), Trojan (V. S. Borský: Pamětí Havlíčkově), Frost (J. Galsworthy: Zápas), Tomáš Diafoirus, Druhý doktor, Třetí doktor, První strážník (Molière: Zdravý nemocný), Modloslužebník, Farář, Patriarcha (S. Lom: Převrat), Švec (J. Beneš: Zlatý závoj) – 1921; Adjunkt Ptáček (F. X. Svoboda: Čekanky), Kupc Allerts (A. Strindberg: Královna Kristýna), Krišpín, Žoviální pán (J.-F. Regnard: Universální dědic), Sganarelle (Molière: Večer malých veseloher Molièrových), Otakar, Chrobák (J. a K. Čapkovi: Ze života hmyzu, i 1925 /+ Cvrček/, 1932 a 1946 /jen Chrobák/), Kuchař (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovců), Triboulois (A. Bahier – C. Lemonnier: Silný muž), Matěj Poctivý (A. Dvořák – L. Klíma: Matěj Poctivý), Hladopas (F. Wedekind: Procitnutí jara). Kalina (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic), Učitel (H. Ibsen: Brand), Arcimbaldo (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Dromio (W. Shakespeare: Komedie plná omylů), Seržant (G. B. Shaw: Pekelník) – 1922; Clarin (P. Calderón de la Barca: Život je sen), Elektrotechnik (N. N. Jevrejnov: Co je nejhlavnější), Grabiec, Kat (J. Słowacki: Balladyna), Michalčík (J. Mahen: Janošík), Franěk (A. a V. Mrštíkovi: Maryša), Čtvrtý muž (B. Viková-Kunětická: Lidé), Vinaeger (B. Björnson: Král), Sylvius (W. Shakespeare: Jak vám se to líbí, i 1926) Matěj (A. Dvořák – L. Klíma: Matějovo vidění), Agast (Molière: Misantrop), První soudce (J. Vrchlický: Námluvy Pelopovy), Druhý herec (L. Pirandello: Šest postav hledá autora), Třetí host (E. Konrád: Širočina) – 1923; Správce (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), První Stodoran, Náčelník pluku meziborského (A. Jirásek: Gero), Maršálek (F. A. Šubert: Jan Výrava), Druhý divák v Cadixu (J. Hilbert: Kolumbus), Mitrofan (D. I. Fonvizin: Mazánek), Béhopé (G. de Porto-Riche: Minulost), Kilian (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Bénin (J. Romains: Prostopášník pan Le Trouhadec), Monseigneuer de la Trémouille, Voják (G. B. Shaw: Svatá Jana), Mercadet (H. de Balzac – A.-R. Lesage: Turcaret-Mercadet), Dordoňski (B. Winawer: R. H. inženýr), Vaněk (J. Hilbert: Druhý břeh), Samson (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Feodorovič Aleksander Nikolajevič (L. N. Andrejev: Rozum), Růžový Behátko (F. Carco – A. Picard: Klárina), Nonancourt (E. Labiche: Slaměný klobouk), Davis (E. OʼNeill: Večer OʼNeilla), Matěj Pedracki (S. Kiedrzyński: Zábava v lásce), Slovák Júra (A. Dvořák: Bílá Hora), Jan Rot (F. Zavřel: Boxerský zápas) – 1924; Montfleury, Druhý kadet (E. Rostand: Cyrano de Bergerac), Druhý vyslanec (O. Fischer: Otroci), Tony Lumpkin (O. Goldsmith: Pokořila se, aby zvítězila), Richard Selzberger, Šestý trosečník, Zeus, (H. Soumagne: Příští Mesiáš), Fofatty (R. Gignoux – M. Maurey – A. Savoir – J. Théry: Nezralé ovoce), Bobby Brown (A. Hopwood: Naše drahá ženuška), Zizi (R. Fauchois: Mluvící opice), Totilo (F. de Curel: Divoška), Pan Sirelli (L. Pirandello: Každý má svou pravdu), Matěj Zadnice, Mikuláš z Pelhřimova (S. Lom: Žižka), První římský voják (G. B. Shaw: Caesar a Kleopatra), Vincek (O. Schäfer: Čajová panenka), Serapion Marďarjič Gradobojev (A. N. Ostrovskij: Horoucí srdce), Crapart (R. Rolland: Hra o lásce a smrti), Matěj Šumbal (L. Stroupežnický: Naši furianti), Strýc Paco (J. Grau: Pan Pygmalion), Pan Katz (K. Poláček: Pásky na vousy), Kovář (K. Čapek: Loupežník), Emil (J. Natanson: Klouček netykavka), Brabec (J. Kopta: Revoluce), Emanuel (R. Benjamin: Rozmary náhody) – 1925; Koliha (J. Štolba: Peníze), Doktor Pic (H. Duvernois, M. Maurey: Věčné mládí), Matěj Zadnice (S. Lom: Žižka), Kalina (W. Shakespeare: Blažena a Beneš), Gériaume (A. Arnoux: Huon z Bordeaux), Vendelín (J. K. Tyl: Chudý kejklíř), Jiřík (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Bob (K. Edschmid: Kean), Pan Jourdain (Molière: Bařtipán), Polonius (W. Shakespeare: Hamlet), Klásek (A. Jirásek: Lucerna) – 1926; Caleb Jennings (J. Drinkwater: Abraham Lincoln), Vořech (E. Rostand: Chantecler), Doktor Cutler Walpole (G. B. Shaw: Lékař v rozpacích), Přítel Dauphinův (B. Jonson: Mlčenlivá žena), Viviin dědeček (F. Zavřel: Nesmrtelná milenka), Vrchní dveřník (J. Romains: Diktátor), Lupič Beďa (J. Bartoš: Uloupená kadeř), Rody Martin (W. Hackett – R.-C. Megrue: Síla reklamy) – 1927; Starý sedlák (J. W. Goethe: Faust), Larry Menchen (R. D. Zoulek: Film), Jakub, Hrdoňka (A. Jirásek: Jan Žižka), Michalčík (J. Mahen: Janošík), Kostelník (J. Bartoš: Jůra ďábel), Vinaigre (E. Moreau – V. Sardou: Madame Sans-Gene), Raphael Demaze (E. Rey: Michelina), Grumio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Pan Kódl (R. Medek: Plukovník Švec), Toison dʼor, Ředitel divadla (A. Lernet-Holenia: Ollapotrida) – 1928; Topaze (M. Pagnol: Abeceda úspěchu), Šašek (W. Shakespeare: Král Lear), Leopold (J. Sarment: Miláček Leopold), Pietri (J. Giraudoux: Siegfried), Bill Boanerges (G. B. Shaw: Americký císař) – 1929; Harry Bertrand (E. Burke: Čemu se říká láska), Ambrož (R. Jesenská: Lhostejný člověk), Roubal (A. Jirásek: M. D. Rettigová), Kalafuna (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Petráš (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Sir Basil Winterton (E. Ch. Carpenter: Děti starého mládence), Ferry Vomáčka (J. Hilbert: Třidič štěrku), Desátník Kipper (M. Anderson – L. Stallings: Rivalové), Charlie Dawes (B. W. Levy: Láska a umění) – 1930; Generální inspektor (G. Ciprian: Muž s kobylou), Augustus Merrick (P. Osborn: Kyselé hrozny), Rudolfův otec (V. Werner: Právo na hřích) – 1931; Kozelka (J. K. Tyl: Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka), Mirandole (M. Achard: Domino), Bača (J. Gregor-Tajovský: Úsvit nad Slovenskem), Emil (J. Natanson: Klouček netykavka), Rozšafný občan (F. X. Šalda: Zástupové), Tlustý pradědeček (J. Čapek: Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové), Troufal (B. Viková-Kunětická: Cop), Podkolesin (N. V. Gogol: Ženitba), Ředitel Malého Cassina (A. Savoir: Umělecká dvojice) – 1932; Správce (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Kussenpfenig, Biskup augšpurský (A. Jirásek: Jan Hus), Max Bernstein (R. A. Stemmle: Děti naší doby), Klubko (W. Shakespeare: Sen noci svatojanské), Lord Conyngham, Lord-komoří (Sil-Vara: Mládí královny Viktorie), Don Esparbilla (J. Vrchlický: Soud lásky), Radiový telegrafista (J. Tepa: Slečna doktorka), Bob (L. Marchand: Slípka na zdi) – 1933; Eunuch Bazzáza (S. Lom: Námořník Sindibád) – 1934; (Vaněk J. Hilbert: Druhý břeh), Klásek (A: Jirásek: Lucerna), Böhmer, Hannouet (J. Götzová: Marie Antoinetta), Don Mendo (P. Calderón de la Barca: Sudí zalamejský), George Dandin (Molière: Před svatbou – po svatbě), Edmond Fontanges (J. de Letraz: Miláček), Zdenko Potkan (F. Zavřel: Panna), Agaton Arsič (B. Nušić: Truchlící pozůstalí) – 1935; Green (I. Stodola: Bankovní dům), Prokop Kroupa (J. K. Tyl: Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud), Kryšpinián (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Pan Karbus (Z. Štěpánek: Kamaráde, kde jsi?), Vysloužilec (E. Vachek: Benedek), Voják, Monseigneur de la Trémouille (G. B. Shaw: Svatá Jana), Bobčinský (N. V. Gogol: Revisor), A. B. Hurt (S. Howard – S. Lewis: Továrník Dodsworth), Brighton (E. Neumann: Tančící safír (Isadora Duncanová)), Pan správce (H. Bergman: Závěť Jeho Milosti) – 1936; Druhý malomocný (K. Čapek: Bílá nemoc), Stefano (W. Shakespeare: Prospero /Bouře/), Rozšafný občan (F. X. Šalda: Zástupové), De Pinna (M. Hart – G. S. Kaufman: Vždyť jsme jen jednou na světě) – 1937; Poduška (A. Dvořák: Král Václav IV.), Roubal (A. Jirásek: M. D. Rettigová), Sir James Granville (H. Mills: Porota se směje), Josef Habršperk (L. Stoupežnický: Naši furianti), Bonifác (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Pan Kódl (R. Medek: Plukovník Švec), Sancho Panza (V. Dyk: Zmoudření dona Quijota), Argan (Molière: Zdravý nemocný) – 1938; Tuzar (V. Štech: Habada a Jordán), Doktor Cutler Walpole (G. B. Shaw: Lékař v rozpacích), Florian Buchta (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Vladimír Šťastlivec (A. N. Ostrovskij: Les), Kalafuna (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Brander (J. W. Goethe: Faust), Fanarin (J. Bor – L. N. Tolstoj: Vzkříšení), Tadyáš Pravdomluva (V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod), Vrátný (W: Shakespeare: Macbeth) – 1939; Václav, šašek krále Jana (S. Lom: Karel IV.), Kalina (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic), Jakub de Reinach (M. Hlávka: Panama), Sir Petr Teazle (R. B. Sheridan: Škola pomluv), Ivan Antonyč Rasplujev (A. V. Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského) – 1940; Policejní komisař Porfirij Petrovič (F. M. Dostojevskij, dram. J. Bor: Zločin a trest) – 1941; Ventura (T. de Molina: Sokyně), Jepe z Hory (L. Holberg: Spáč) – 1942; Josef Habršperk (L. Stroupežnický: Naši furianti) – 1943; Messerschmann (J. Anouilh: Pozvání na zámek), Roubal (A. Jirásek: M. D. Rettigová) – 1947; Hejtman (N. V. Gogol: Revisor) – 1948; Pastor Samuel Gardner (G. B: Shaw: Živnost paní Warrenové) – 1949;  Akim Akimič Jusov (A. N. Ostrovskij: Výnosné místo) – 1950; Boris Borisovič Simeonov-Piščík (A. P. Čechov: Višňový sad) – 1951; Vrchní (A. Jirásek: Lucerna) – 1952; Továrník Kauders (O. Šafránek: Vlastenec) – 1953.

Rokoko

Pán z Prasátkova (Molière, úpr. E. Bass: Pán z Prasátkova) – 1920.

Prameny

Archiv ND: složka S. R.

Literatura

O. Fischer, Národní listy 11. 4. 1922 [ref. Ze života hmyzu]; K. Engelmüller, Národní politika 8. 4. 1923 [ref. Balladyna]; E. Konrád: O nový standard divadelní, in Nové české divadlo: Sborník dramatického svazu 1927–1928, Praha 1929, s. 46–60; J. Götzová: Profily českých herců, Praha 1931, s. 57–58; E. Konrád: Hledá se nový sloh, in Nové české divadlo: Sborník dramatického svazu 1930–1932, Praha 1932, s. 37–47; M. Rutte, Národní listy 12. 11. 1936 [ref. Revisor]; V. Mathesius, Národní divadlo 15, 1937, č. 4, s. 2–4 [ref. Prospero] ref. Zmoudření dona Quijota: A. Podhorský, Národní politika 20. 1. 1938; M. Rutte, Národní listy 23. 1. 1938; K. Engelmüller, Národní politika 23. 1. 1938; A. Novák, in program k inscenaci ND, 1938 A. Pražák, in program k inscenaci ND Naši furianti, 1938; K. Engelmüller, Národní politika 15. 1. 1939 [ref. Les]; M. Rutte, Národní listy 23. 9. 1929 [ref. Lhář a jeho rod] ref. Macbeth:  M. Rutte, Národní listy 31. 10. 1939; Posudky pražského tisku o Borově inscenaci „Macbetha“, in program k inscenaci ND, 1939ref. Karel IV.: M. Rutte, Národní listy 26. 4. 1940; amp. [A. M. Píša], Národní práce 25. 4. 1940; K. Engelmüller, Národní politika 26. 4. 1940; jtg [J. Träger], České slovo 26. 4. 1940  anon., Lidové noviny 29. 9. 1940 [ref. Svatba Krečinského] ● ref. Zločin a trest: jtg [J. Träger], České slovo 12. 4. 1941; M. A. Brousil, Venkov 12. 4. 1941 jtg [J. Träger]: S. R. mezi šedesátníky, Literární noviny 20, 1951, č. 7, s. 103 ref. Revisor: H. Budínová, Kulturní politika 3, 1948, č. 24, s. 7; J. Honzl, Rudé právo 8. 11. 1948; jmk, Svobodné slovo 20. 11. 1948; J. Honzl, in program k inscenaci ND, 1948 ref. Višňový sad: be, Lidová demokracie 19. 9. 1951; J. Kopecký, Lidové noviny 2. 10. 1951; Go, Květy 14. 10. 1951; anon., Zemědělské noviny 3. 11. 1951; A. M. Brousil, Divadlo 4, č. 8, 1952 [ref. Lucerna]; O. Popp, Mladá fronta 19. 6. 1953 [ref. Vlastenec] nekrology: ld, Lidová demokracie 5. 5. 1955; jtg [J. Träger], Svobodné slovo 6. 5. 1955; E. Vrchlická, Rudé právo 6. 5. 1955; J. Průcha, Literární noviny 4, 1955, č. 20, s. 4; A. Gregor: Břichomluvec, kost od šunky, Hilarova růže a jiné vzpomínky na S. R., Dikobraz 11, 1955, č. 21–23; S. Jičínský, Divadlo 6, červen 1955, s. 521–522; A. Dvořák: tamtéž, s. 603; V. Wassermann, Kino 10, 1955, č. 20, s. 324–325 J. Hrbas: S. R. – Herec a člověk, Film a doba 4, 1958, č. 4, s. 245–249; P. Hořec: Geniální herec S. R., Beseda 13, srpen 1961; A. Dvořák:S. R., Praha 1965 (soupis rolí v ND a filmových rolí);  O. Scheinpflugová: Vzpomínkové záběry, Divadelní noviny 12, 1968, č. 9, s. 6; anon.: Herec S. R., Večerní Praha 23. 1. 1968; J. Hrbas: S. R. na Žižkově, Záběr 4, 1972, č. 6–10 + Kabaretiér, tamtéž, č. 11–12 + Komik, tamtéž, č. 13–25 + S. R.: Nezapomenutelný komik, tamtéž 8, 1975, č. 11, s. 5; B. Bezouška: Takový byl S. R., Lidová demokracie 2. 9. 1981; L. Čermák: K nedožitým devadesátinám S. R., Záběr 14, 1981, č. 18; DČD IV; B. Štěpánek: R.: 100, Čs. televize 25, 1990, č. 36, s. 14; gf: Herec S. R., Naše rodina 24, 1991, č. 38, s. 28; L. Skořepová: Geniální talent je vzácná bylina, Národní divadlo, září-říjen 1991, 30–32; S. R.: Můj táta S. R., Vlasta 46, 1992, č. 48, s. 10; J. Sedláček: Rytíř velkého ducha a herec od Pánaboha S. R., Cinema 8, 1998, č. 9, s. 88–91; P. Taussig: S. R. rozdával smích, Blesk 1. 10. 1999, s. 12; F. Černý: Herci minulého století – S. R., Divadelní noviny 10, 2001, č. 13, s. 15; S. Rašilov: S. R. píše S. R., Divadelní noviny 13, 2004, č. 15, s. 15; P. Taussig: Tři komici na jedničku, Xantypa 12, 2006, č. 11, s. 44–48; Z. Sílová: Komedianti na českém jevišti – Dědicové Šamberkovi?, Disk 8, 2010, č. 32, s. 49–68; P. Taussig: Rodinné trampoty oficiála Tříšky, TV mini 14, 2019, č. 14, s. 14; D. Hertl: Herec rolí komických i tragických, Týdeník Rozhlas 2021, č. 34, s. 10; red.: Geniální improvizátor, Sedmička 10, č. 19, s. 22 J. Sedmidubský: Veselé i melancholické hodiny S. R. (online, cit. 14. 9. 2021), URL: https://plus.rozhlas.cz/vesele-i-melancholicke-hodiny-sasi-rasilova-8567335; anon.: S. R. st. – Komediant se šlechtickou krví (online, cit. 13. 9. 2021), URL: http://nasehvezdy.cz/sasa-rasilov-st-komediant-se-slechtickou-krvi/  Příběhy slavných: Saša [TV pořad], 2008; Komici na jedničku: S. R. [TV pořad], 2011.

ČBS, Fikejz – Film II, NDp

Životní události

  • 6. 9. 1891: narození, Praha (CZ)
  • 3. 5. 1955: úmrtí, Praha (CZ)

Vazby

H


Vznik: 2021
Autor: Klára Bělohoubková